mevzuat  
BASIN MEVZUATI K.H.K.
TELGRAF VE TELEFON KANUNU K.H.K
POSTA KANUNU K.H.K
TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU K.H.K
BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA K.H.K
TELSİZ KANUNU K.H.K