Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.05.2000 Cumartesi Sayı: 24041 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: SİSAV-Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 83/6151 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/396


            SİSAV-Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfına vergi muafiyeti tanınması hakkındaki 11/3/1983 tarihli ve 83/6151 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Maliye Bakanlığı'nın 8/3/2000 tarihli ve 11141 sayılı yazısı üzerine, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT
            Başbakan