Vatandaşlık Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/396
Konu 
:
SİSAV-Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 83/6151 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar