Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.01.1997 Salı Sayı: 22870 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Sağlık Sınıfı Yedek Subayların Yetiştirilme Süresinin Değiştirilmesine Dair Karar

KARAR SAYISI:96/8967

 
            Bu Kararnamenin yayımını takip eden celp döneminden itibaren geçerli olmak üzere;

            1- Sağlık sınıfı yedek subayların yetiştirilme süresinin 2 aydan, 1 ay 10 güne indirilmesi, toplam hizmet sürelerinin 16 ay olması,

            2- 10/6/1996 tarihli ve 96/8298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci Maddesinin yürürlükten kaldırılması;

            Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşüne dayanan Milli Savunma Bakanlığı'nın 5/12/1996 tarihli ve 835 sayılı yazısı üzerine, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanunun değişik 3 üncü maddesinin (f) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/12/1996 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN
            Başbakan