Askerlik ve Emniyet Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2001/1925
Konu 
:
Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1219
Konu 
:
Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13584
Konu 
:
Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar