Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 02.07.2003 Çarşamba Sayı: 25156 (Asıl) 

Bakanlar Kurulu Kararı 
  

KONU:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

   

KARAR SAYISI:2003/5727

 

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 3/6/2003 tarihli ve 33870 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 

 

 

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

A. GÜL

A.ŞENER

M.A.ŞAHİN

B.ATALAY

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bak.ve

Devlet Bakanı V.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

Başb.Yrd.

 

 

 

 

 

A.BABACAN

M.AYDIN

C.ÇİÇEK

M.V.GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

A.AKSU

A.ŞENER

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliyet Bakanı V.

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

 

 

 

 

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

S.SÜTÇÜ

M.BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos.Güv. Bakanı

 

 

 

 

A.COŞKUN

M.H. GÜLER

E. MUMCU

G.AKŞİT

Sanayi ve Ticaret Bakanı Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

 

 

 

 

O.PEPE

K.TÜZMEN

 

 

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1.- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 15 inci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi koşuluyla yurt dışında satışı serbesttir.”

Madde 2.- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.