Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2004/8326
Konu 
:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/5727
Konu 
:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13200 
Konu 
:
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar