Gümrük Mevzuatı  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1291
Konu 
:
1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 27 nci Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirtilen Miktarın Yükseltilmesi Hakkında Karar