Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.06.2001 Çarşamba Sayı: 24445 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 2001 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2622


            Ekli "2001 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 18/5/2001 tarihli ve 1840 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddeleri ile Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik'in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/6/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

2001 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar            Madde 1- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ana özellikleri aşağıda belirtilen çizilmemiş haşhaş kapsüllerini 980,000.- TL./kg. fiyattan satın alır.

            a) Baş alım fiyatı, rutubet oranı %12'den fazla olmayan ve yabancı madde oranı yüzde sıfırı geçmeyen kapsüllere uygulanır.

            b) Yabancı madde oranı yüzde sıfırdan fazla olanların toplam ürün içindeki oranına göre baş alım fiyatından indirim yapılır. Bu indirim şartları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce tespit edilir.

            Madde 2- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü haşhaş tohumu alımı ile görevlendirilmiştir.

            Genel Müdürlük, satın alacağı haşhaş tohumunun destekleme baş alım fiyatları ile satış fiyatlarını tespite yetkili olup, bu ürünü uygun gördüğü miktarda alır.

            Madde 3- Haşhaş tohumu baş alım fiyatlarına esas olacak vasıflar ile bu vasıflardan daha düşük vasıflardaki haşhaş tohumuna ait satınalma şartları ve tenzilata ait esaslarla baremler Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak uygulanır.

            Madde 4- 2002 yılı mahsulü haşhaş kapsülünün avans başalım fiyatı 1,200,000.- TL./kg'dır.

            Madde 5- Toprak Mahsulleri Ofisi,

            a) 2001 / 2002 yılı haşhaş kapsülü kampanyasında gerektiği takdirde haşhaş ekim, kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk ve imalat işlemlerinin modernizasyonu için gerekli tarımsal ve teknolojik araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak, uygulamak ve diğer işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş eşya, araç ve gereçleri satın almaya, geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, depo ve arazi kiralamaya,

            b) Haşhaş ve Alkaloid konuları gereği ihtiyaç duyulan cihaz, teçhizat, yedek parça, kimyasal madde ve ikmal malzemelerinin ithalatında, FOB/FOT veya C+F şekli ile ithalat yapmaya,

            c) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde üreticilerle sözleşme yapmaya, ekim bölgesi dışında da sözleşmeli çiftçi yoluyla tohumluk üretmeye, üreticiye bedelsiz tohumluk dağıtmaya, avans (gübre, çapa, seyreltme, sulama, hasat vs. işlemler için) vermeye,

            d) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde haşhaş ekiminde münavebe sistemini uygulamaya, yetkili kılınmıştır. 

            Madde 6- Haşhaş ekimini teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek zararları müteakip bütçe yılında mevcut ödenekler dahilinde Hazinece karşılanır.

            Madde 7- 2001 yılı sonbaharından itibaren Afyon, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Karaman, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile Ankara İlinin Nallıhan İlçesi, Balıkesir İlinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir İlinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi, Sivrihisar ilçeleri, Konya İlinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yalıhüyük İlçeleri, Manisa İlinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir.

            Madde 8- 2002 yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yeni mahsul bu Kararda belirlenen 2002 yılı avans baş alım fiyatı ve şartları ile satın alınır ve daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenir.

            Madde 9- 19/7/2000 tarihli ve 2000/1011 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 10- Bu Karar 1/7/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 11- Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.