Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.03.1999 Cuma Sayı: 23630 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1998 - 1999 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar'ın 3 üncü Maddesinde Yer Alan "1 Mayıs 1999" İbaresinin "1 Mart 1999" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12465
     
            11/5/1998 tarihli ve 98/11033 sayılı Kararnamenin eki "1998 - 1999 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın 3 üncü maddesinde yer alan "1 Mayıs 1999" ibaresinin "1 Mart 1999" olarak değiştirilmesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 29/1/1999 tarihli ve 195 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan