Tarım Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.08.1999 Cuma Sayı: 23792 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: 1999 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/13174
     
            Ekli "1999 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 30/6/1999 tarihli ve 896 sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddeleri ile Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik'in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

1999 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 

            Madde 1- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ana özellikleri aşağıda belirtilen çizilmemiş haşhaş kapsüllerini 450,000.- TL./kg fiyattan satın alır. 

            a) Baş alım fiyatı, rutubet oranı %12'den fazla olmayan ve yabancı madde oranı yüzde sıfırı geçmeyen kapsüllere uygulanır. 

            b) Yabancı madde oranı yüzde sıfırdan fazla olanların toplam ürün içindeki oranına göre baş alım fiyatından indirim yapılır. Bu indirim şartları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce tespit edilir. 

            Madde 2- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü haşhaş tohumu alımı ile görevlendirilmiştir. 

            Genel Müdürlük, satın alacağı haşhaş tohumunun destekleme baş alım fiyatları ile satış fiyatlarını tespite yetkili olup, bu ürünü uygun gördüğü miktarda alır. 

            Madde 3- Haşhaş tohumu baş alım fiyatlarına esas olacak vasıflar ile bu vasıflardan daha düşük vasıflardaki haşhaş tohumuna ait satınalma şartları ve tenzilata ait esaslarla baremler Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce hazırlanarak uygulanır. 

            Madde 4- 2000 yılı mahsulü haşhaş kapsülünün avans başalım fiyatı 630,000.- TL./kg'dır. 

            Madde 5- Toprak Mahsulleri Ofisi. 

            a) 1999 yılı haşhaş kapsülü kampanyasında, gerektiği takdirde haşhaş kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk ve diğer işlemleri yapmak üzere geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, bunlar için bina, depo ve arazi kiralamaya, demirbaş eşya, haberleşme araç ve gereçlerini satın almaya, 

            b) Haşhaş ve Alkaloid konuları gereği ihtiyaç duyulan cihaz, teçhizat, yedek parça, kimyasal madde ve ikmal malzemelerinin ithalatında, FOB/FOT veya C+F şekli ile ithalat yapmaya, 

            c) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde haşhaş üreticisiyle sözleşme yapmaya, üreticiye; tohum, gübre, çapa, seyreltme, sulama, hasat vs. işlemler için avans vermeye, yetkili kılınmıştır. 

            Madde 6- Haşhaş ekimini teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından doğabilecek zararları müteakip bütçe yılında mevcut ödenekler dahilinde Hazinece karşılanır. 

            Madde 7- 1999 yılı sonbaharından itibaren Afyon, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, Karaman, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile Ankara ilinin Nallıhan ilçesi, Balıkesir ilinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri. Eskişehir ilinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi. Sivrihisar ilçeleri, Konya ilinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karatay, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçeleri, Manisa ilinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir. 

            Madde 8- 2000 yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yeni mahsul bu kararnamede belirlenen 2000 yılı avans baş alım fiyatı ve şartları ile satın alınır ve daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenir. 1999 yılında haşhaş kapsülü satın alınması 31 Ekim 1999 tarihine kadar tamamlanır. 

            Madde 9- 24/6/1998 tarihli ve 98/11302 sayılı Kararname ile 26/11/1998 tarihli ve 98/12117 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 10- Bu Karar 1/7/1999 tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 11- Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.