Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.11.1999 Cumartesi Sayı: 23868 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Fiskobirlik Stoklarında Bulunan 1998 Yılı Ürünü Fındığın, Kamu Kurumlarına Maliyetinin Altındaki Fiyatlardan Satılması Dolayısıyla Oluşacak Zararların, Fiskobirliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesine Dair Karar

KARAR SAYISI:99/13433

  
            Fiskobirlik stoklarında bulunan 1998 yılı ürünü fındığın, kamu kurumlarına maliyetinin altındaki fiyatlardan satılması dolayısıyla oluşacak zararların, Fiskobirliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na olan kredi borçlarına mahsup edilmesine dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 9/9/1999 tarihli ve 64898 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 


6/10/1999 Tarihli ve 99/13433 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            Madde 1- Fiskobirlik stoklarında bulunan 1998 yılı ürünü fındığın, kamu kurumlarına maliyetinin altındaki fiyatlardan satılması dolayısıyla oluşacak zararlar, gerekli belgelerin ibrazı ve Hazine Müsteşarlığı'nca  onaylanması kaydıyla Fiskobirliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na olan kredi borçlarına mahsup edilir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.