Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.12.1999 Salı Sayı: 23906 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Pamuk Üreticilerinin Desteklenmesi Hakkındaki 98/11637 Sayılı Kararname'nin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:99/13647

 
            Pamuk üreticilerinin desteklenmesi hakkındaki 10/9/1998 tarihli ve 98/11637 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 15/11/1999 tarihli ve 83372 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 
23/11/1999 Tarihli ve 99/13647 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 10/9/1998 tarihli ve 98/11637 sayılı Kararnamenin Eki Karar'ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Bu Karar 13/9/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarının bağlı olduğu Devlet bakanlıkları birlikte yürütür.