Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2001/2622
Konu 
:
2001 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2001/2556
Konu 
:
2001 - 2002 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/267
Konu 
:
Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Hedef Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Pilot Bölgelerde Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13798
Konu 
:
1999 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği ve Soya Fasulyesi Üreticilerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13753
Konu 
:
1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13647
Konu 
:
Pamuk Üreticilerinin Desteklenmesi Hakkındaki 98/11637 Sayılı Kararname'nin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13288
Konu 
:
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin 1998 Yılı Ürünü Alımlarının Finansmanı Amacıyla T.C. Ziraat Bankası'ndan Kullandıkları Kredilerin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Kullandırılan Kredi Koşullarına Dönüştürülmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13174
Konu 
:
1999 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 

Karar Sayısı: 99/12890
Konu 
:
1999 - 2000 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 

Karar Sayısı: 99/12685
Konu 
:
Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/12563
Konu 
:
1999 Yılı Tütün Destekleme Kararının Yürürlüğe Konulması Hakkında  Karar


Karar Sayısı: 99/12465
Konu 
:
1998 - 1999 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar'ın 3 üncü Maddesinde Yer Alan "1 Mayıs 1999" İbaresinin "1 Mart 1999" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
Karar Sayısı: 96/8980
Konu 
:
Çeşitli Tarım Ürünlerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi Amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun'dan T.C. Ziraat Bankasına Kaynak Aktarılmasına Dair Karar