Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/1308
Konu 
:
2000 Yılında Kuraklık Nedeniyle Köy Tüzel Kişiliğine veya Şahıslarına Ait Çayır ve Meralar ile Yem Bitkisi Ekilişleri Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerinin Hayvancılıkla İlgili Kredi Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13433
Konu 
:
Fiskobirlik Stoklarında Bulunan 1998 Yılı Ürünü Fındığın, Kamu Kurumlarına Maliyetinin Altındaki Fiyatlardan Satılması Dolayısıyla Oluşacak Zararların, Fiskobirliğin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesine Dair Karar

Karar Sayısı: 99/13411
Konu 
:
Çiftçilerin 1999 Yılı Hasat Döneminde Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Sattıkları Ürün Bedellerinden Kalan Alacaklarının, T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Mahsubuna Dair Karar