Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.02.2000 Perşembe Sayı: 23960 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Kaya ve Kaynak Tuzlalarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Gerçek ve Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/11

 
            Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş ekli listede adları belirtilen kaya ve kaynak tuzlalarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, mahalli ihtiyaçların karşılanması amacıyla aynı listede adları yer alan gerçek ve tüzel kişilerce 10 yıl süreyle işletilmelerine izin verilmesi; Devlet Bakanlığı'nın 20/12/1999 tarihli ve 1565 sayılı yazısı üzerine, 3078 sayılı Tuz Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

6/1/2000 Tarihli ve 2000/11 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

                                                  İŞLETME İZNİ VERİLEN
                                   BULUNDUĞU      GERÇEK/TÜZEL
    SIRA NO      TUZLANIN ADI      YER            KİŞİNİN ADI           
      1          Çoğul            Kırıkkale      Delice Belediye Başkanlığı
      2          Hamo             Sivas          İlhami YILMAZ
      3          Ağa              Tunceli        Pülümür Belediye Başkanlığı