Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.09.1999 Salı Sayı: 23830 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar"  Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Bazı Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar 
  
KARAR SAYISI:99/13301
    
            Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş ekli listede adları belirtilen kaya ve kaynak tuzlalarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, mahalli ihtiyaçların karşılanması amacıyla aynı listede adları yer alan kişilerce 10 yıl süreyle işletilmelerine izin verilmesi; Devlet Bakanlığı'nın 4/8/1999 tarihli ve 505 sayılı yazısı üzerine, 3078 sayılı Tuz Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
  
27/8/1999 Tarihli ve 99/13301 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE
SIRA NO TUZLANIN ADI BULUNDUĞU YER İŞLETME İZNİ VERİLEN KİŞİNİN ADI
1
Kırmızı Erzurum Tacettin Aslan
2
Çökender Erzurum Hüseyin Bulak
3
Kıhtik Erzurum Hüseyin Bulak
4
Bar Erzurum Fikri Tosun