Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.09.1999 Salı Sayı: 23830 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar"  Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar  
  
KARAR SAYISI:99/13305
    
            Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce hiç işletilmemiş veya işletilmesinden vazgeçilmiş ekli listede adları belirtilen kaya ve kaynak tuzlalarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, mahalli ihtiyaçların karşılanması amacıyla aynı listede adları yer alan tüzel kişilerce 10 yıl süreyle işletilmelerine izin verilmesi; Devlet Bakanlığı'nın 31/8/1999 tarihli ve 667 sayılı yazısı üzerine, 3078 sayılı Tuz Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/9/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
  
3/9/1999 Tarihli ve 99/13305 Sayılı Kararnamenin Eki 
 
LİSTE

                                                                                                          İŞLETME İZNİ VERİLEN
SIRA NO          TUZLANIN ADI         BULUNDUĞU YER           TÜZEL KİŞİLİĞİN ADI

1                          Alibaba                         Çorum                             Gökkuşağı Ltd. Şti.
2                          Boncuk                         Çorum                             Gökkuşağı Ltd. Şti.