Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1999 Cuma Sayı: 23923 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce İşletilmesinden Vazgeçilmiş Kaya ve Kaynak Tuzlarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Gerçek ve Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar
 
KARAR SAYISI:99/13603
  
            Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce işletilmesinden vazgeçilmiş ekli listede adları belirtilen kaya ve kaynak tuzlarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, mahalli ihtiyaçların karşılanması amacıyla aynı listede adları yer alan gerçek ve tüzel kişilerce 10 yıl süreyle işletilmelerine izin verilmesi; Devlet Bakanlığı'nın 7/10/1999 tarihli ve 949 sayılı yazısı üzerine, 3078 sayılı Tuz Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

26/10/1999 Tarihli ve 99/13603 Sayılı Kararnamenin Eki
LİSTE

SIRA NO
TUZLANIN ADI
BULUNDUĞU YER
İŞLETME İZNİ VERİLEN KİŞİNİN ADI
1 Aşkale Erzurum İsmail KAVUK
2 Canik Van OF-KAR İnş. Turz. Ltd. Şti.
3 Piliç Sivas Hıdır ÖZTÜRK