Ticaret Mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/11
Konu 
:
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Kaya ve Kaynak Tuzlalarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Gerçek ve Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13603
Konu 
:
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce İşletilmesinden Vazgeçilmiş Kaya ve Kaynak Tuzlarının, "Kaya ve Kaynak Tuzlarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar" Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Gerçek ve Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13301
Konu 
:
"Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar"  Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Bazı Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

Karar Sayısı: 99/13305
Konu 
:
"Kaya ve Kaynak Tuzlalarının Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından İşletilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar"  Çerçevesinde, Mahalli İhtiyaçların Karşılanması Amacıyla Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar