VATANDAŞLIK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 06.09.2000 Çarşamba Sayı: 24162 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkındaki 99/13233 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:2000/1103
  
             Tabii afet nedeniyle zarar gören çiftçi, esnaf ve sanatkar, serbest meslek mensubu ve sanayi ve ticaret erbabı ile menkul ve gayrimenkul malları zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılması hakkındaki 20/8/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 1/6/2000 tarihli ve 44710 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 


            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

  
10/7/2000 Tarihli ve 2000/1103 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


             Madde 1- 20/8/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Ek Madde 1- 1 inci madde esasları dahilinde zarar görmüş olmakla birlikte T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün deprem bölgesi dışındaki yerlerde bulunan şube veya birimlerinden kredi kullanmış olan gerçek ve tüzel kişilerin anılan kuruluşlara olan mevcut borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılmasına ilişkin talepler bu Karar kapsamında değerlendirilir."

             Geçici Madde- 20/8/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı Kararname çerçevesinde yeni kredi talepleri ve erteleme talepleri için bu Karar'ın yayımı tarihinden itibaren 45 günlük ek süre tanınmıştır.

             Madde 2- Bu Karar 17/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.