VATANDAŞLIK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 08.12.2000 Cuma Sayı: 24254 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılmasına İlişkin 2000/1390 sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
KARAR SAYISI:2000/1580
 
            Tabii afet nedeniyle zarar gören çiftçi, esnaf ve sanatkar, küçük ve orta boy işletmeler, serbest meslek mensubu ve sanayi ve ticaret erbabı ile menkul ve gayrimenkul malları zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin kredi borçlarının ertelenmesi ve bu kişilere yeni kredi açılmasına ilişkin 21/9/2000 tarihli ve 2000/1390 sayılı Kararnamenin eki Karar'da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 24/10/2000 tarihli ve 84865 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 


            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

 
1/11/2000 Tarihli ve 2000/1580 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 21/9/2000 tarihli ve 2000/1390 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 3- 27/5/1998 tarihli vev 98/11128 sayılı ve 20/8/1999 tarihli ve 99/13233 sayılı kararnameler kapsamında ertelenen krediler, söz konusu kararnamelerin yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren uygulanmak üzere ilk yıl faizsiz ve anapara ödemesiz, müteakip 2 yılda 4 eşit taksitte tahsil edilir."

            Madde 2- Bu Karar 21/9/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.