MEVZUAT  
Resmi Gazete: 27.08.1999 Cuma Sayı: 23799 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı  
   
KONU: Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
    
KARAR SAYISI:99/13232
      
            Ekli "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 25/6/1999 tarihli ve 1300 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİN BORÇLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

            Madde 1- 19/3/1999 tarihli ve 99/12637 sayılı Kararnamenin eki "Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarının Ertelenmesi Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Hasar oranının tespitinde çiftçilerin tüm tarımsal varlığı esas alınmış ise zirai kredi borçlarının tamamı, sadece ekiliş ve ürünleri esas alınmış ise bitkisel üretimle ilgili kredi borçları ertelenir."

            Madde 2- Bu Karar 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.