Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.12.2000 Cumartesi Sayı: 24255 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Geçici Vergi Oranına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1515


           Geçici vergi oranına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 20/10/2000 tarihli ve 47957 sayılı yazısı üzerine, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT
Başbakan

 
25/10/2000 Tarihli ve 2000/1515 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


           Madde 1- 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 25 inci maddesinde yer alan geçici vergi oranı %25 olarak yeniden belirlenmiştir.

           Madde 2- Bu Karar hükümleri 1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.