Vergi mevzuatı  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2006/11447
Konu 
:
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2003/6575
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2002/4370
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1712
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2000/1515
Konu 
:
Geçici Vergi Oranına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 99/13231
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 93/5147 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/11796
Konu 
:
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Değişik 24 üncü Maddesinde Yer Alan
Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/11592
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak 
Tevkifat Nisbetleri Hakkındaki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı: 98/11466
Konu 
:
Dar mükellefiyete tabi kurumların tevkifata tabi kazanc ve iratlarından yapılacak
tevkifat nispetleri hakkında kararda Değişiklik Yapıldamında Dair karar

Karar Sayısı: 97/10418
Konu 
:
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak 
Tevkifat Nispetlerinin Değiştirilmesine Dair Karar