Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.1999 Salı Sayı: 23648 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Yurt Dışında Basılan Bazı Yayınların Türkiye'ye Sokulmasının ve Dağıtılmasının Yasaklanmasına İlişkin 22/3/1983 Tarihli ve 83/6264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Listenin 15 inci Sırasında Yer Alan "SERXFEBUN" İsimli Derginin Adının "SERXWEBUN" Olarak Düzeltilmesi Hakkında Karar
   
KARAR SAYISI:99/12533
     
            Yurt dışında basılan bazı yayınların Türkiye'ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasaklanmasına ilişkin 22/3/1983 tarihli ve 83/6264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki listenin 15 inci sırasında yeralan "SERXFEBUN" isimli derginin adının "SERXWEBUN" olarak düzeltilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 23/2/1999 tarihli ve 046796 sayılı yazısı üzerine, 5680 sayılı Basın Kanunu'nun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan