Basın Mevzuatı  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/12533
Konu 
:
Yurt Dışında Basılan Bazı Yayınların Türkiye'ye Sokulmasının ve Dağıtılmasının Yasaklanmasına İlişkin 22/3/1983 Tarihli ve 83/6264 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Eki Listenin 15 inci Sırasında Yer Alan "SERXFEBUN" İsimli Derginin Adının "SERXWEBUN" Olarak Düzeltilmesi Hakkında Karar