Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.05.1999 Pazar Sayı: 23710 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: At Yarışları Yapma ve Bu Yarışlar Üzerinde Müşterek Bahisler Tertip Etme Yetkisinin Türkiye Jokey Klübüne Devrine Ait Esaslar Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
   
KARAR SAYISI:99/12882
     
            Eskişehir İli Mahmudiye İlçesinde at yarışları yapmak ve bu yarışlar üzerinde müşterek bahisler düzenlemek hak ve yetkisinin 22/11/1993 tarihli ve 93/5043 sayılı Kararnamenin eki "At Yarışları Yapma ve Bu Yarışlar Üzerinde Müşterek Bahisler Tertip Etme Yetkisinin Türkiye Jokey Klübüne Devrine Ait Esaslar" çerçevesinde, 21/11/2013 tarihine kadar adı geçen Klübe  devredilmesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 13/5/1999 tarihli ve 995 sayılı yazısı üzerine, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/5/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan