Ticaret Mevzuatı  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 99/12882
Konu 
:
At Yarışları Yapma ve Bu Yarışlar Üzerinde Müşterek Bahisler Tertip Etme Yetkisinin Türkiye Jokey Klübüne Devrine Ait Esaslar Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar