Bakanlar kurulu Kararları  
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2001/2090
Konu 
:
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2000/1555
Konu 
:
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 2000/7
Konu 
:
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

Karar Sayısı: 99/13326
Konu 
:
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin" Başlıklı 106 ncı Maddesinde Yer Alan Miktarın Yükseltilmesine Dair Karar


 Karar Sayısı: 98/11331
Konu 
:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine 
Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar