Banka ve Kambiyo mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.02.1999 Çarşamba  Sayı: 23607 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın Sermayesinin Artırılması Hakkında Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12369
     
            Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nın 13/4/1998 tarihli ve 98/11071 sayılı Kararname ile 50,000,000,000,000 (ellitrilyon) Türk Lirasına yükseltilen sermayesinin 100,000,000,000,000 (yüztrilyon) Türk Lirasına çıkarılması; adı geçen Banka Yönetim Kurulu Kararına dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 26/1/1999 tarihli ve 99 sayılı yazısı üzerine, 11/1/1954 tarihli ve 6219 sayılı Kanunun değişik 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/1/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan