İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
 

 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 2000/56
Konu 
:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar