Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.08.2000 Cuma Sayı: 24130 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1026


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 3/8/2000 tarihli ve 36926 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

3/8/2000 tarihli ve 2000/1026 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 4/7/2000 tarihli ve 2000/872 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fuel oil çeşitleri için belirlenen; 24/7/2000 tarihli ve 2000/978 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile motorin ve marine diesel için belirlenen ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Temmuz 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında artırılan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

            Motorin                  181.500.-TL/Litre
            Marine Diesel            181.500.-TL/Litre
            Fuel oil çeşitleri         1.000.-TL/Kilogram

            Madde 2- Bu karar 4/8/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.