Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.08.2000 Perşembe Sayı: 24143 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1041


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/8/2000 tarihli ve 37419 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

9/8/2000 Tarihli ve 2000/1041 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR             Madde 1- Benzin çeşitleri ile gazyağı, motorin ve marine diesel için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin       275,805.- TL./Litre
    Süper benzin           282,450.- TL./Litre
    Normal Benzin          266,890.- TL./Litre
    Gazyağı                190,170.- TL./Litre
    Motorin                172,100.- TL./Litre
    Marine Diesel          172,100.- TL./Litre

            Madde 2- Bu kararın 1 inci maddesinde benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 9/8/2000 tarihinde, gazyağı, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 12/8/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.