Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.08.2000 Salı Sayı: 24155 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1165


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/8/2000 tarihli ve 39475 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

24/8/2000 Tarihli ve 2000/1165 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- Gazyağı, motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı ve fuel oil için uygulanan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Gazyağı           173,055 TL./Litre
    Motorin           161,290 TL./Litre
    Marine diesel     161,290 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı   38,495 TL./Kilogram
    Fuel oil               67 TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 22/8/2000 tarihinde; gazyağı, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 23/8/2000 tarihinde; fuel oil için belirlenen tutar 25/8/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.