Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.09.2000 Perşembe Sayı: 24170 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1215


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 1/9/2000 tarihli ve 40721 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

2/9/2000 Tarihli ve 2000/1215 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- Benzin çeşitleri, gazyağı, motorin, marine diesel, kalorifer yakıtı ve fuel oil için uygulanan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin  268,355 TL./Litre
    Süper benzin      275,425 TL./Litre
    Normal benzin     259,860 TL./Litre
    Gazyağı           164,000 TL./Litre
    Motorin           148,405 TL./Litre
    Marine diesel     148,405 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı   27,419 TL./Kilogram
    Fuel oil                0 TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 2/9/2000 tarihinde, gazyağı, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 5/9/2000 tarihinde, benzin çeşitleri için belirlenen tutarlar 6/9/2000 tarihinde ve fuel oil için belirlenen tutar 7/9/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.