Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.09.2000 Cumartesi Sayı: 24172 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1216


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 22/8/2000 tarihli ve 8923 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Bu Kararın 2 ve 3 üncü maddelerine göre tanımlanan tavan fiyat tespit dönemleri haricinde, LPG'nin Rafineri Satış Fiyatları tavan fiyatı aşmamak kaydıyla Bakanlığın teklifi ve Başbakanlığın onayı ile yeniden belirlenebilir."

            Madde 2- Aynı Kararın 17 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c- Başbakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla LPG'nin, bu Kararın 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen tavan fiyatın altında bir fiyatla satılması halinde, tavan fiyat ile satış fiyatı arasında oluşan ve ödemelere ilişkin usul ve esasları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, rafinerilere ve ithalatçı şirketlere ödenecek farklar"

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.