Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.09.2000 Cuma Sayı: 24171 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1218


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6/9/2000 tarihli ve 9451 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 17 nci maddesine 30/6/2000 tarihli ve 2000/871 sayılı Kararname ile eklenen (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d- Başbakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla Fuel-oil'in bu Karar'ın 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen tavan fiyatın altında bir fiyatla satılması halinde, tavan fiyat ile satış fiyatı arasında oluşan rafinelere ödenecek farklar."

            Madde 2- Bu Karar 7/9/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.