Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.09.2000 Cuma Sayı: 24171 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1220


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 13/9/2000 tarihli ve 42360 sayılı yazısı üzerine; 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

14/9/2000 Tarihli ve 2000/1220 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- Gazyağı, motorin, marine diesel ve kalorifer yakıtı için uygulanan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Gazyağı           140,840 TL./Litre
    Motorin           118,950 TL./Litre
    Marine diesel     118,950 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı   16,376 TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 13/9/2000 tarihinde, gazyağı, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 14/9/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.