Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.09.2000 Cumartesi Sayı: 24186 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1274


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 26/9/2000 tarihli ve 44063 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

28/9/2000 Tarihli ve 2000/1274 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- Motorin, marine diesel ve kalorifer yakıtı için uygulanan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Motorin           127,000 TL./Litre
    Marine diesel     127,000 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı    4,086 TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 22/9/2000 tarihinde, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 23/9/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.