Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.10.2000 Pazar Sayı: 24194 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1306


            Ekli "Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 21/9/2000 tarihli ve 43540 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlara Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar            Madde 1- Elektrik üretiminde kısıntıya gidilmemesi ve elektrik üretiminde sürekliliğin sağlanması için birincil yakıtı doğal gaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santralların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile elektrik üretiminde kullanılan yakıtlarından alınan akaryakıt tüketim vergisi 31/12/2000 tarihine kadar sıfıra indirilmiştir.

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamına giren elektrik santralları ile bu santralların çalışma rejimleri ve süreleri, 3096 ve 3154 sayılı Kanunlar çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca tespit edilir.

            Madde 3- Bu Kararın uygulama usul ve esasları Maliye Bakanlığı'nca tespit edilir.

            Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kararı Maliye ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.