Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.10.2000 Pazar Sayı: 24194 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/1311


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 4/10/2000 tarihli ve 45325 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/10/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

5/10/2000 Tarihli ve 2000/1311 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 9/8/2000 tarihli 2000/1041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile benzin çeşitleri için, 28/9/2000 tarihli ve 2000/1274 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kalorifer yakıtı için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin  281,405 TL./Litre
    Süper benzin      287,925 TL./Litre
    Normal benzin     272,260 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı   12,742 TL./Kilogram

            Madde 2- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Eylül 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında artırılan vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       281,405 TL./Litre
    Süper benzin                           287,925 TL./Litre
    Normal benzin                          272,260 TL./Litre
    Gazyağı                                149,900 TL./Litre
    Motorin                                139,400 TL./Litre
    Marine diesel                          139,400 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        12,742 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri                           0 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,746 TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesinde benzin çeşitleri ile kalorifer yakıtı için belirlenen tutarlar 3/10/2000 tarihinde, 2 nci maddesinde belirlenen tutarlar 4/10/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.