Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1468


            Akaryakıt tüketim vergisi tutarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 1/11/2000 tarihli ve 50460 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

2/11/2000 Tarihli ve 2000/1468 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 5/10/2000 tarihli ve 2000/1311 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile benzin çeşitleri, motorin, marine diesel için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin      251,200 TL./Litre
    Süper benzin          258,820 TL./Litre
    Normal benzin         243,560 TL./Litre
    Gazyağı               132,630 TL./Litre
    Motorin               117,200 TL./Litre
    Marine diesel         117,200 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı        3,710 TL./Kilogram

            Madde 2- Bu Kararın 1 inci maddesinde kalorifer yakıtı için belirlenen tutar 12/10/2000 tarihinde, gazyağı için belirlenen tutar 14/10/2000 tarihinde, benzin çeşitleri, motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 17/10/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararın 1 inci maddesinde motorin ve marine diesel için belirlenen tutarlar 26/10/2000 tarihinden itibaren 125,150 TL./Litre, benzinler için belirlenen tutarlar 01/11/2000 tarihinden itibaren kurşunsuz benzinde 263,000 TL./Litre, süper benzinde 269,750 TL./Litre, normal benzinde 254,250 TL./Litre, kalorifer yakıtında 03/11/2000 tarihinden itibaren 10,403 TL./Kilogram olarak uygulanır.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.