Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.01.2001 Cuma Sayı: 24292 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/1858


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 21/12/2000 tarihli ve 14314 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

Hampetrol Ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 6- Rafineriler dahil, tüketiciye kadar akaryakıt teslimatlarında 15øC sıcaklıkta, standart hacim ölçüsü üzerinden teslimat esastır. LPG, Kalorifer Yakıtı ve Fuel Oil 6 teslimatları ise ağırlık ölçüsü üzerinden yapılır."

            Madde 2- Aynı Karar'ın değişik 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 11- Dağıtım şirketi ve bayi paylarının toplam miktarı aşağıdaki şekilde tesbit edilecektir.

    ÜRÜNLER        :                                   DAĞITIM PAYI
    Benzinler
    Pompa Fiyatı      80.00'e kadar (80.00 hariç)       8,50 uscent/lt
    uscent/litre      80.00-90.00 arası (90.00 hariç)   9,25 uscent/lt
                      90.00 ve üzeri                   10,00 uscent/lt
    Motorin
    Pompa Fiyatı      60.00'a kadar (60.00 hariç)       6,50 uscent/lt
    uscent/litre      60.00-70.00 arası (70.00 hariç)   7,50 uscent/lt
                      70.00 ve üzeri                    8,50 uscent/lt
    Gazyağı                                             6,50
    Kalorifer Yakıtı                                    3,20 uscent/kg
    Fuel Oiller                                         2,50 uscent/kg
    LPG (Tüplü)                                        22,00 uscent/kg

            Dağıtım payları (fire, masraf, kar); benzin ve motorinde Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları başlangıç alınmak üzere, her üç aylık devre için bir önceki üç aylık ağırlıklı pompa fiyatı ortalaması esas alınarak tespit edilecek, diğer ürünler için yukarıda belirtilen değerler kullanılacaktır. Bu değerler Tavan Fiyat dikkate alınarak akaryakıtın azami pompa ve LPG (tüplü) fiyatının belirlenmesine esas olan değerler olup, rekabet şartları içerisinde dağıtım şirketi ve bayi arasında paylaşımı yapılarak fiyat değişiklik tarihindeki ABD Doları döviz satış kuru ile TL. karşılığı olarak fiyata dahil edilir ve ikinci fiyat değişikliğine kadar aynı kalır. Bu paylar gerektiği hallerde yeniden belirlenir. Ayrıca rafineriler, dağıtım şirketleri bayilerine dağıtım şirketi adına rafinerilerden veya depolardan direkt ürün teslimatında kendi masrafları için bir pay talep edebilirler. LPG'nin otomobillerde otogaz olarak kullanılmasında dağıtım payı LPG (tüplü) için belirlenen miktarın %60'ını geçemez."

            Madde 3- Aynı Karar'ın 13 üncü maddesinde "Kalorifer Yakıtı" için belirlenen Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payı "0.032 $/Kg" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.