Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.03.2000 Çarşamba Sayı: 23994 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/282

 
            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 10/3/2000 tarihli ve 12146 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

10/3/2000 Tarihli ve 2000/282 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 3/3/2000 tarihli ve 2000/252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve 27/1/2000 tarihli ve 4503 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre 16/3/2000 tarihinde %2,6 oranında artan akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       287,650 TL./Litre
    Süper benzin                           293,500 TL./Litre
    Normal benzin                          277,950 TL./Litre
    Gazyağı                                204,250 TL./Litre
    Motorin                                197,200 TL./Litre
    Marine diesel                          197,200 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        54,570 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri                       5,200 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,600 TL./Kilogram
    (LPG, bütan, propan)

            Madde 2- 3/3/2000 tarihli ve 2000/252 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 3- Bu Karar 16/3/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.