Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.2000 Perşembe Sayı: 23998 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/304


            10/3/2000 tarihli ve 2000/282 sayılı Kararnameye ektir.

            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 20/3/2000 tarihli ve 12330 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                              Süleyman DEMİREL 
                                                                                                              CUMHURBAŞKANI 
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

21/3/2000 Tarihli ve 2000/304 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 10/3/2000 tarihli ve 2000/282 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinde "Fuel oil çeşitleri" için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarı "0 (sıfır) TL./Kilogram" olarak değiştirilmiştir.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.