Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.2000 Perşembe Sayı: 23998 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/305


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 3/3/2000 tarihli ve 2238 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı

Bülent ECEVİT
Başbakan

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar           Madde 1- 23/2/1998 Tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 17 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c- LPG için bu Kararın 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen Tavan Fiyatın altında bir fiyatla satılması (LPG için Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu payının sıfır olduğu hallerde) söz konusu olduğunda, Tavan Fiyat ile satış fiyatı arasında oluşan ve ödemelere ilişkin usul ve esasları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen, rafinerilere ve ithalatçı şirketlere ödenecek farklar."

           Madde 2- Bu Karar 4/3/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.