Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.2000 Perşembe Sayı: 23998 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/306


            Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 22/3/2000 tarihli ve 2775 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 Sayılı Petrol Kanununun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı

Bülent ECEVİT
Başbakan

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 23/2/1998 Tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 17 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

            "d- Bu Karar'ın 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 21/3/2000 tarihinde yürürlüğe girmek üzere belirlenen Fuel-Oil Tavan Fiyatı'nın uygulamaya konulmaması sonucu, bu Karar'ın ilgili maddelerine göre bir sonraki Fuel-Oil Tavan Fiyat tesbit tarihine kadar geçecek süre için uygulanacak Rafineri Satış Fiyatı ile 21/3/2000 tarihinde belirlenen Tavan Fiyat arasında oluşan, rafineriler ve bu süre içinde ithal edecekleri Fuel-Oil'den satış yaptıkları tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketlerine ödenecek farklar."

            Madde 2- Bu Karar 21/3/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.