Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.04.2000 Cuma Sayı: 24013 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/333


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 6/4/2000 tarihli ve 15792 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Bülent ECEVİT
Başbakan

6/4/2000 Tarihli ve 2000/333 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununun değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ilan edilen Mart 2000 toptan eşya fiyatları indeksinde bir önceki aya göre meydana gelen değişim oranında artırılan vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    Kurşunsuz benzin                       293,050 TL./Litre
    Süper benzin                           298,650 TL./Litre
    Normal benzin                          283,040 TL./Litre
    Gazyağı                                208,730 TL./Litre
    Motorin                                203,313 TL./Litre
    Marine diesel                          203,313 TL./Litre
    Kalorifer yakıtı                        52,323 TL./Kilogram
    Fuel oil çeşitleri                           0 TL./Kilogram
    Sıvılaştırılmış petrol gazı çeşitleri    1,600 TL./Kilogram
    (LPG. bütan. propan)

            Madde 2- Bu Karar 4/4/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.