Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.04.2000 Perşembe Sayı: 24032 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/461


            Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi miktarlarının tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 26/4/2000 tarihli ve 19484 sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
Bülent ECEVİT
Başbakan

27/4/2000 Tarihli ve 2000/461 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 15/4/2000 tarihli ve 2000/427 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesinde "Kurşunsuz benzin, süper benzin ve normal benzin" için belirlenen akaryakıt tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

            Kurşunsuz Benzin       294,030 TL./Litre
            Süper Benzin              299,490 TL./Litre
            Normal Benzin            283,960 TL./Litre

            Madde 2- Bu Karar 27/4/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.